Bez práce a vzdělání to nepůjde

Články a rozhovory / Bez práce a vzdělání to nepůjde

Bez práce a vzdělání to nepůjde

Dobrou budoucnost naší země zajistí pouze vzdělaní a kvalifikovaní lidé, kteří jsou uplatnitelní ve společnosti a na trhu práce, a kteří mají motivaci zůstat ve svých domovských regionech. Vzdělávací systém chceme vystavit na datech a dohodách s tripartitou, krajskou radou, školským a neziskovým sektorem, s cílem vytvořené účinné a dlouhodobé koncepce školství na krajské úrovni.

Její součástí musí být podpora nejlepších učitelů, vzdělávacích asistentů, komunitních škol a vzdělávání zaměstnanců kraje.
Pro zajištění konkurenceschopnosti budeme prosazovat zlepšení systému městské hromadné dopravy, posílení vazeb mezi vědecko-vzdělávacími institucemi a firmami, podporu vzniku pracovních míst v high-tech oborech, zavedení vysokorychlostního internetu do každé obce a prohloubení poradenské činnosti krajů.

Zjistěte, co dalšího chtějí Starostové a nezávislí občanům nabídnout.